Anzeige
Fauna Marin GmbH Tunze.com Amino Organic Tropic Marin Meerwasser24.de Riff-Fische-des-Korallendreiecks

Translation in process
We're updating the page. There might be some translation errors. Sorry about that ;-)

- Kirurgfiskar

Allmän information

Familjen kirurgfiskar utgör antagligen den mest intressanta fisktypen för korallrevsakvaristiken - knappt någon annan fiskfamilj får lika mycket uppmärksamhet som kirurgfiskarna. Det finns heller knappast något akvarium som inte har någon av dessa vackra och stolt simmande fiskar i sig. Ofta kan flera av samma art trivas i samma akvarium, allt efter akvariets storlek.

Namnet ”kirurgfiskar” har denna familj fått från de rakbladsvassa piggarna (kallas också skalpeller) på stjärtfenans rot. Med dessa kan kirurgfiskarna både försvara sig och även tillfoga andra fiskar stora skador. Det senare inträffar dock ganska sällan, då kirurgfiskar inte attackerar utan mycket god anledning. Dessvärre säljs många kirurgfiskar till små 300 liters akvarier, vilket ofta i efterhand visar sig vara ett misstag. Detta kan ofta visa sig som att den annars simglada fisken beter sig alltmer konstigt. De simmar i dessa fall konstant fram och tillbaka, och de känner sig helt enkelt inte bekväma. Allt för ofta utgör de ett impulsköp av en nybörjare som fattat tycke för fisken. Sådana inköp ska man överväga noga, och före inköpet läsa in sig på fiskens skötselbehov.

Parningen går i vissa fall bra, och ibland slutar det med dödsfall för den ena parten. Det som har lyckats för yngre fiskar kan gå i stöpet med stigande ålder.

Kirurgfiskar finns endast i tropiska hav, och det finns cirka 90 arter i 6 släkten. Alla kirurgfiskar genomgår under sin utveckling ett planktoniskt levnadsstadium.

Gemensamt för alla kirurgfiskar är att de är algätare, där vissa också tar till sig smått djurliv från algerna, medan andra föredrar plankton. Kirurgfiskar är tvungna att konstant äta på grund av det låga energiinnehållet i sin naturliga föda.

Kirurgfiskar lever på alla de ställen där det finns en rik algväxt, på flacka revområden där solinstrålningen är som störst och algtillväxten därför är bäst. Alla kirurgfiskar är dagaktiva och ägnar sig åt att söka föda hela dagen. Med sina vassa tänder betar de av alger från stenar och koraller och får därigenom i sig huvudsakligen alger. Därutöver får de också i sig små sandkorn som är viktiga för matsmältningsprocessen.

Kirurgfiskar simmar med bröstfenorna och stjärtfenan används för styrning. Därigenom får de en lätt gungande simstil. Många kirurgfiskar kan skifta färg snabbt. Detta fungerar som signal till putsarfiskar, men också som särskilda tecken till artfränder. De flesta kirurgfiskar lever idag betydligt längre än 10 år i akvarium, vilket gör att vi ser 10 år som en minimum för livslängden. Detta beror sannolikt på den idag betydligt bättre vattenkvaliteten och det mer avvägda algrika fodret.
Fodret ska anpassas efter deras naturliga behov. Då de äter övervägande alger ska de också erbjudas ett brett spektrum av algkost. Till detta hör olika sorters sallad, maskrosblad, norialger, men också flingfoder (med spirulina) och naturligt frysfoder som välkommet komplement. Kirurgfiskar och deras släktingar, t.ex. kaninfiskar och framför allt Zebrasoma xanthurum, kan vid undernäring drabbas av den s.k. HLLE-sjukan (Head & Lateral Line Erosion Disease).

Acanthurus

Ctenochaetus

Naso

Paracanthurus

Prionurus

Zebrasoma