Translation in process
We're updating the page. There might be some translation errors. Sorry about that ;-)

Achaeus

Actaeinae

Actaeodes

Actumnus

Afruca

Arcania

Ashtoret

Atelecyclus

Atergatis

Austrohelice

Calappa

Callinectes

Camposcia

Cancer

Caphyra

Carcinus

Carpilius

Ceratocarcinus

Charybdis

Chlorodiella

Corystes

Cryptochiridae

Cryptodromia

Cryptosoma

Cyclax

Cyclocoeloma

Cyclodius

Cymo

Daldorfia

Derilambrus

Dorippe

Dromia

Ebalia

Echinoecus

Eriphia

Etisus

Eupilumnus

Gecarcinus

Glebocarcinus

Grapsus

Harrovia

Hemigrapsus

Herbstia

Hoplophrys

Huenia

Hyas

Hyastenus

Ilia

Inachus

Ixa

Krabbe

Lachnopodus

Latreillia

Leptodius

Leptomithrax

Leucosia

Liocarcinus

Liomera

Lissocarcinus

Lithodes

Lophopanopeus

Lophozozymus

Loxorhynchus

Lybia

Macrocheira

Macropodia

Maja

Maya

Mclaydromia

Menippe

Microphrys

Mictyris

Mithraculus

Mithrax

Naxioides

Necora

Neoliomera

Ocypode

Oncinopus

Oregonia

Ozius

Pachygrapsus

Paralithodes

Paraxanthias

Pelia

Percnon

Phalangipus

Pilodius

Pilumnus

Pinnotheres

Pinnotheridae

Pisa

Pisinae

Plagusia

Planes

Platypodia

Platypodiella

Polydectus

Portumnus

Portunus

Pseudocarcinus

Pseudocryptochirus

Pseudodromia

Pseudoliomera

Ptychognathus

Pugettia

Quadrella

Ranina

Rhithropanopeus

Romaleon

Schizophrys

Sesarmops

Seulocia

Stenorhynchus

Stilbognathus

Tetralia

Thalamita

Tiaramedon

Tiarinia

Trapezia

Trigonoplax

Tumidodromia

Tweedieia

Tylocarcinus

Uca

unbek.

Urnalana

Viaderiana

Xanthias

Xanthidae

Xantho

Xenocarcinus

Zebrida

Zosiminae

Zosimus

Zozymodes