Anzeige
Fauna Marin GmbH Fauna Marin GmbH Aqua Medic aquaiOOm.com compact-lab Tropic Marin

Translation in process
We're updating the page. There might be some translation errors. Sorry about that ;-)

- Dvärgkejsare

Allmän information

Detta är en allmän beskrivning av dvärgkejsarna som anses vara en av de vackraste fiskarna på korallrevet.


Släkten Centropye är den största i familjen Pomacanthidae. Centropyge delats in i två undersläkten Centropyge och Xiphipops och har totalt cirka 32 arter. Den största dvärgkejsaren kan bli upp till 18 cm, medan arten har ett genomsnitt på ca. 10 cm.


Alla dvärgkejsarna är protogyne hermafroditte (de växer upp som honor, men kan ändra kön till hanar). Köns förändringen är socialt kontrollerad av förekomsten av det dominerade hanliga och förhållandet mellan hanar och honor. För alla dvärgkejsarna är en hane med ett harem av honor det vanligaste. Det normala är en hane och en till fyra vuxna honor och upp till nio unga honor. Hierakiet bland dem är baserat på storlek.


Dvärgkejsare är kända offer ex för många större revfiskar. Vilket förklarar deras nyfikna och alerta beteende.
Att ha dessa fiskar med större arter bör undvikas (dvs
Groupers / Bass, Lionfish, utlösande faktorer).


Alla dvärgkejsare förbrukar en stor del mikroalger och detritus, därför lönar det sig att inte vara alltför noggrann med att hålla sitt akvariesystem allt för rent.

Centropyge

Paracentropyge